Spelens värld blir vår värld

23 mars 2011 kl. 16.02 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar
Etiketter: , ,

Lite bakgrund om artikeln Datorspelen ger oss bättre kirurger i Handelskammartidningen (nr 2 2011).

Don Tapscott har skrivit den statistikladdade boken Grown up digital. Där kan man läsa om generationen som har växt upp med Internet och digitala medier under hela sitt liv. Exemplen om kirurger och hur spel påverkar arbetet kommer där ifrån.

Det finns ett antal TED-videor om spel. Tom Chatfield talar om de psykologiska mekanismer som används i spel.

Jane McGonigal vill göra det lika lätt att rädda världen i verkligheten som det är i spel genom att använda all den tid som läggs på spel. I dag är det 3 miljarder timmar i veckan som läggs på spel. Hon vill öka det sjufaldigt för att göra världen bättre.

Pojkar har problem med skolundervisningen. Ali Carr-Chellman visar pojkkultur och spel i skolan ska förbättra situationen.

Bonus på allt: spelen tar över vardagen i Jesse Schells lite omskakande presentation (5 bonuspoäng om du ser hela videon). Han har också exemplet med Fordbilen där en blomma växer med miljövänlig körning.

Avslutningsvis, speldesignern David Perrys tanke om att spel är bättre än det vanliga livet.

 

Spelens värld blir vår värld

Pirate Bay skymmer fantasilöshet

17 april 2009 kl. 12.05 | Publicerat i immaterialrätt | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , ,

Visst, de bakom Pirate Bay får skaka galler. Fortfarande saknas en vettig debatt om vad som ska hända i framtiden. Regeringens utredningsuppdrag (dir. 2008:37) om upphovsrätten framstår som en oinsperad tjänstemannaprodukt. Politiskt ledarskap efterlyses.

På lite längre sikt är det nog få som är tvärsäkra på att upphovsrätten kan vara oförändrad. Det går inte heller att skylla på de internationella reglerna, de skapas ju av regeringar och länder i samarbete.

Dagens upphovsrätt, med rötter i 1700-talet, är inte svaret på hur vi får rätt förutsättningar för skapande och möjligheter att ta betalt för verken i dag. Internet bygger på att innehåll sprids, vinsten ligger möjligheterna för många att ta del av det.

Den amerikanske juristen Lawrence Lessig uppskattar (s. 221) att att bara två procent av verken som skyddades av den senaste förlängningen av skyddstiderna i USA har kommersiellt värde. Nittioåtta (98) procent samlar alltså damm. Det är mycket kunskap som skulle kunna användas av andra. Är dagens ordning värd priset av denna potential inte kan användas? Förmodligen inte. 

Både fildelning och upphovsrätt behövs. Även om DN:s artiklar om hoten mot Internet förvirrar mer än den förklarar så sätter den fingret på svårigheterna för de politiska systemen att hantera ny teknik med stora samhällskonsekvenser. 

Efter IT-bubblan och de senaste årens fildelnings- och övervakningsdebatter kanske det äntligen är tid för en bred och seriös debatt om IT-politiken.

Vem blir först med ett manifest för 2010-talets IT-politik?

Några artiklar om domen hittills:

Stockholms Handelskammare, SvD 1 2 3 4, DN 1 2 3, SydSv 1 2 3 4, AB, Exp 1 2 3, Resume, VA, Dagbladet, VG.

Tim Berners-Lee om datawebb

16 april 2009 kl. 14.38 | Publicerat i PSI | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

Tim Berners-Lee berättar i det här TED-talet om en ny webb av länkade datamängder. Spännande med anknytning till återanvändning av offentlig information (Public Sector Information).

E-förvaltningsdelegationens direktiv

06 april 2009 kl. 12.33 | Publicerat i e-förvaltning, referens | 1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Regeringen har publicerat direktiven för E-förvaltningsdelegationen (dir. 2009:19) som beslutades härom veckan. Ur sammanfattningen:

Offentliga tjänster måste kontinuerligt utvecklas för att möta nya krav och förväntningar. E-förvaltningen utgör en viktig del i denna utveckling. För att stärka utvecklingen av e-förvaltningen och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning inrättas en delegation för e-förvaltning.

Delegationens första uppgift är att utforma ett förslag till strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning. Förslaget ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2009.

Därefter ska delegationen koordinera de statliga myndigheternas IT-baserade utvecklingsprojekt samt följa upp dess effekter för medborgare, företagare och medarbetare. Delegationen ska vidare koordinera vissa IT-standardiseringsfrågor samt bistå regeringen i det internationella arbetet på området.

Delegationen ska årligen lämna delrapporter med underlag och förslag till regeringen. En slutrapport ska lämnas senast den 31 december 2014.

Konkurrensverkets PSI-förslag

31 mars 2009 kl. 15.47 | Publicerat i PSI | Lämna en kommentar
Etiketter: ,

Konkurrensverket lämnar förslag om PSI. Sex förslag ska underlätta återanvändningen av offentlig information: 

Öka förutsättningarna för en väl fungerande konkurrens vid myndigheters försäljning av grunddata, s.k. nödvändig information, genom att

– öka transparensen kring myndighetens försäljningspris på grunddata,

– ange grunderna för myndighetens prissättning, vilken information som ska lämnas ut och formerna för denna,

– ge möjlighet för företag att få myndighetens beslut prövade i domstol utifrån givna regler,

– utse en myndighet som svarar för tillsyn, uppföljning och utvärdering av reglerna,

– ge tillsynsmyndigheten rätt att initiera prövning i domstol av allvarliga överträdelser av reglerna och principiellt viktiga ärenden för att skapa rättspraxis, och – inte tillåta myndigheter att förädla grunddata för att bli aktörer på en konkurrensmarknad.

Kulturgärning: analys av Choctaw Bingo

29 mars 2009 kl. 17.40 | Publicerat i kuriosa | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

Det är bara att jubla åt Slates artikel om James McMurtrys låt Choctaw Bingo och krisen. Stort.

Hangover wisdom, truck-stop soul, stolen-car drive tunes: It’s hard to give the genre a name. It’s not pure country, and it’s not pure rock (though it totally rocks). Anyway, McMurtry’s best songs stand up to the best of his cohort. He’s a kind of cult- and critics’ fave who hasn’t yet broken out of the ”Americana” box.

Borderline Country?

Borg beslutade om Internetcensur

29 mars 2009 kl. 16.47 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , , ,

SvD skriver om kritiken mot förslaget att tvinga Internetoperatörer att blockera spelwebbplatser. Anders Borg har redan uttalat sig skeptiskt till blockeringsförslaget.

Så lätt bör han inte komma undan. Utredarens förslag är inte taget ur luften, utan är ett direkt svar på det uppdrag som gavs.  Borg och hela regeringen står bakom utredningens direktiv.

Av kommittédirektiven En stärkt och moderniserad spelreglering (dir. 2007:79) framgår det klart att utredaren särskilt ska undersöka möjligheterna till att censurera innehåll på Internet. Ur direktive (s. 17): 

Utredaren skall bl.a. … kartlägga möjligheten och lämpligheten av att förbjuda banker och andra att förmedla pengar som betalning för spel utan tillstånd samt huruvida Internet- eller telefonleverantörer kan blockera IP-adresser och telefonnummer som används för illegalt spel, med beaktande av tillämpligt EG- och WTO-regelverk …

Skäms regeringen.

Å andra sidan är den obetänksamma stämningen hög på Svenska spel där vd Meta Persdotter utbrister:

 – Vi tycker att det är positivt med blockeringar. Det finns ju länder som framgångsrikt jobbar med det, till exempel Italien.

Precis som i Burma, Kina och Kuba. Det finns ju en vis risk att stater och organisationer blir beroende av att censurera, att man gärna vill utvidga vad som medborgarna läsa om på nätet. Så vad bli Svenska spels nästa devis ”Blockera lagom”?

Riksdagen: Nej till IT-politik

27 mars 2009 kl. 15.53 | Publicerat i bredband, referens | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , ,

Riksdagen har avslagit ett antal motioner som rör IT-politik.

Motionerna sällan rör något annat än bredbandsrelaterade frågor. Att man under ett år där konsekvenserna av tekniken verkligen har nådde det politiska systemet (t.ex. debatterna om FRA-lagen och fildelning) inte  inspierade ledamöterna till en bredare syn framstår nästan som lite märkligt.

E-delegation arbetar för PSI-direktivet?

26 mars 2009 kl. 13.55 | Publicerat i e-förvaltning, PSI | 1 kommentar
Etiketter: , , , ,

 

Då kom direktiven för regeringens e-delegation.

Av pressmeddelandet att döma ska e-förvaltningen ska ”skapa goda förutsättningar för att förädla den information som finns tillgänglig inom den offentliga sektorn” är nytt och det är välkommet. Om man utgår från att det handlar om PSI-direktivets genomförande i Sverige.

Beslut om e-förvaltningsdelegation i morgon

25 mars 2009 kl. 16.44 | Publicerat i e-förvaltning | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

Det ser ut som om regeringen kommer att besluta om direktiven för e-förvaltningsdelegationen i morgon (26 mars 2009) som Mats Odell aviserade i budgetpropositionen.

Flipp eller flopp?

Nästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.