Riksdagen: Nej till IT-politik

27 mars 2009 kl. 15.53 | Publicerat i bredband, referens | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , ,

Riksdagen har avslagit ett antal motioner som rör IT-politik.

Motionerna sällan rör något annat än bredbandsrelaterade frågor. Att man under ett år där konsekvenserna av tekniken verkligen har nådde det politiska systemet (t.ex. debatterna om FRA-lagen och fildelning) inte  inspierade ledamöterna till en bredare syn framstår nästan som lite märkligt.

Begynnande bredbandsdebatt II

26 februari 2009 kl. 10.43 | Publicerat i bredband | Lämna en kommentar
Etiketter: ,

Bredbanden dras i krispaketen, International Herald Tribune rapporterar:

In recent weeks, the United States, Britain, Canada, Germany, Spain, Portugal and Finland have all included measures to expand broadband access and to bolster connection speeds in their planned economic stimulus packages. Australia, France, Hungary, Ireland, Japan and South Korea have announced separate broadband plans, according to a compilation by the Organization for Economic Cooperation and Development. (IHT 26 feb. 2009 s. 1 och s. 11)

Frågan är naturligtvis hur mycket investering i bredband bidrar till att stimulera ekonomin som en satsning och jämfört med andra satsningar. Med ett exempel som inte är riskfritt i dessa IPRED- och Pirate Bay-dagar så tar artikeln upp att det kanske inte bara är nyutbyggnad som är intressant:

Analysts say that economies might also benefit more from speeding up broadband links in areas that are already served, rather than making connections available everywhere. To do this would require investment in a new generation of fixed and mobile networks capable of downloading an entire movie in a matter of minutes, for example.

Begynnande bredbandsdebatt?

24 februari 2009 kl. 10.29 | Publicerat i bredband, referens, Uncategorized | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,

Dagens potentiella förlovningsyra skymmer en begynnande bredbandsdebatt. Svenskt Näringsliv tar upp frågan i en artikel om investeringar i infrastruktur:

… investeringar i telekommunikation, som förbigicks i höstens infrastrukturproposition trots att de idag är nästan lika omfattande som våra väg- respektive järnvägsinvesteringar. Men dessa investeringar skulle kunna vara ännu större. … En bidragande orsak är att många investeringar bromsas av lokala monopol för de fiberkablar som förbinder stomnätet med lokala distributionspunkter och mobilmaster, samt långa dröjsmål i de rättsprocesser som dessa lokala monopol utlöser. (SvD 24 feb. 2009)

PTS lämnar förslag till regeringen:

För att Sverige ska kunna behålla sin position inom bredbandsområdet behövs dels en långsiktig målsättning för tillgången till bredband, dels en höjning av miniminivån för tillträde till Internet. (PTS pressmeddelande 23 feb. 2009)

Regeringens bredbandspolitik har hittills bestått i att flytta frågorna i Näringsdepartementet – till liten nytta. Det som är sagt är att bredbandsfrågorna ska behandlas tillsammans med frekvensfrågorna. Den som lever får se.

PTS: Bredbandskartläggning 2009 – en geografisk översikt av infrastruktur för bredband i Sverige (PTS ER-2009:8)

IT-politik i Sveriges handlingsplan för Lissabonstrategin

30 januari 2009 kl. 12.53 | Publicerat i bredband, e-förvaltning, referens | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

I en skrivelse till riksdagen redogör regeringen för åtgärderna för att underlätta spridning och använding av informations- och kommunikationsteknik (riktlinje 9, i avsnitt 3.2 Ett hållbart informations samhälle för alla, s. 25). Bland ämnen som tas upp finns bredband, frekvensfrågan och e-förvaltning.

Skrivelsen ska debatteras i riksdagen den 11 februari 2009.

Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2o10 (skr. 2008/09:34)

Barack bygger bredband

21 januari 2009 kl. 10.03 | Publicerat i bredband | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

I Barack Obamas installationstal nämndes en IT-politisk fråga, utbyggnad av bredband.

”We will build the roads and bridges, the electric grids and digital lines that feed our commerce and bind us together.”

Obama tog upp IT-infrastruktur i ett tidigare uttalande om att stärka ekonomin:

”But we’ll also do more to retrofit America for a global economy.  … It means expanding broadband lines across America, so that a small business in a rural town can connect and compete with their counterparts anywhere in the world.”

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.