Spelens värld blir vår värld

23 mars 2011 kl. 16.02 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar
Etiketter: , ,

Lite bakgrund om artikeln Datorspelen ger oss bättre kirurger i Handelskammartidningen (nr 2 2011).

Don Tapscott har skrivit den statistikladdade boken Grown up digital. Där kan man läsa om generationen som har växt upp med Internet och digitala medier under hela sitt liv. Exemplen om kirurger och hur spel påverkar arbetet kommer där ifrån.

Det finns ett antal TED-videor om spel. Tom Chatfield talar om de psykologiska mekanismer som används i spel.

Jane McGonigal vill göra det lika lätt att rädda världen i verkligheten som det är i spel genom att använda all den tid som läggs på spel. I dag är det 3 miljarder timmar i veckan som läggs på spel. Hon vill öka det sjufaldigt för att göra världen bättre.

Pojkar har problem med skolundervisningen. Ali Carr-Chellman visar pojkkultur och spel i skolan ska förbättra situationen.

Bonus på allt: spelen tar över vardagen i Jesse Schells lite omskakande presentation (5 bonuspoäng om du ser hela videon). Han har också exemplet med Fordbilen där en blomma växer med miljövänlig körning.

Avslutningsvis, speldesignern David Perrys tanke om att spel är bättre än det vanliga livet.

 

Spelens värld blir vår värld

Immaterialrätt: radikaliserade pirater?

21 januari 2009 kl. 14.15 | Publicerat i immaterialrätt | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,

Fildelningsfrågan har präglats av en ovilja att diskutera den verkligt intressanta aspekten – är immaterialrätten utformad på ett ändmålsenligt sätt när den digitala tekniken tar över. Det står också klart att biotekniken utmanar oss på bredare och djupare sätt än någonsin informationstekniken. Nicklas Lundblad diskutera frågorna på ett intressant sätt i en understreckare i Svenska Dagbladet (20 januari 2009) och skriver bland annat:

De globala nätverken är flytande och lättrörliga. Vissa länder påbjuder nationell filtrering och bygger brandmurar kring nationsgränserna – något som vi tidigare bara associerade med diktaturer.

Lämplig bredvidläsning är Spelutredningens betänkande En framtida spelreglering (SOU 2008:124) som anträder det slutande planet Internetcensur med följande förslag:

Förbudet att främja ett utom landet anordnat lotteri eller ett inom landet anordnat lotteri som saknar tillstånd, förtydligas
med en bestämmelse om att kommunikationsföretag inte får förmedla kommunikation från sina kunder till domännamn och IP-adresser för speltjänster. (Sid. 430)

Kinaschack någon?

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.