Tim Berners-Lee om datawebb

16 april 2009 kl. 14.38 | Publicerat i PSI | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

Tim Berners-Lee berättar i det här TED-talet om en ny webb av länkade datamängder. Spännande med anknytning till återanvändning av offentlig information (Public Sector Information).

Konkurrensverkets PSI-förslag

31 mars 2009 kl. 15.47 | Publicerat i PSI | Lämna en kommentar
Etiketter: ,

Konkurrensverket lämnar förslag om PSI. Sex förslag ska underlätta återanvändningen av offentlig information: 

Öka förutsättningarna för en väl fungerande konkurrens vid myndigheters försäljning av grunddata, s.k. nödvändig information, genom att

– öka transparensen kring myndighetens försäljningspris på grunddata,

– ange grunderna för myndighetens prissättning, vilken information som ska lämnas ut och formerna för denna,

– ge möjlighet för företag att få myndighetens beslut prövade i domstol utifrån givna regler,

– utse en myndighet som svarar för tillsyn, uppföljning och utvärdering av reglerna,

– ge tillsynsmyndigheten rätt att initiera prövning i domstol av allvarliga överträdelser av reglerna och principiellt viktiga ärenden för att skapa rättspraxis, och – inte tillåta myndigheter att förädla grunddata för att bli aktörer på en konkurrensmarknad.

E-delegation arbetar för PSI-direktivet?

26 mars 2009 kl. 13.55 | Publicerat i e-förvaltning, PSI | 1 kommentar
Etiketter: , , , ,

 

Då kom direktiven för regeringens e-delegation.

Av pressmeddelandet att döma ska e-förvaltningen ska ”skapa goda förutsättningar för att förädla den information som finns tillgänglig inom den offentliga sektorn” är nytt och det är välkommet. Om man utgår från att det handlar om PSI-direktivets genomförande i Sverige.

Öppna tv-arkiven för återanvändning – inte bara passiv konsumtion

27 februari 2009 kl. 11.49 | Publicerat i immaterialrätt, PSI | 1 kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,

SVT:s vd Eva Hamilton utnyttjar tillfället under Pirate Bay-rättegången. Hon bekymmrad över Justitiedepartementets och Beatrice Ask senfärdighet att lämna förslag som skulle öppna SVT:s tv-arkiv. Det är naturligtvis en lovvärd ambition.

Öppna tv-arkiven så att de som har betalt för dem genom licensavgifter kan få ta del av innehållet. Enligt Hamilton skulle det minska piratkonsumtionen av SVT:s material.

Det går också tänka sig att man går längre. Öppna tv-arkivet för återanvändning. De som vill får då möjlighet att skapa ny kultur, nytt värde och ny kunskap genom att återanvända materialet som SVT har. Här i ligger en av de stora landvinningarna med digital teknik: det är lätt att skapa nya verk av det som finns. Det är en viktig drivkraft för skapande och tillväxt i en modern ekonomi.

Tyvärr verkar justiteministerns underlag inte ta upp frågan om återanvändning utan behandlar bara återutsändning och tillgänglighet via Internet.

Nu ska man kanske inte underskatta problemen med att öppna arkiven varken för Hamiltons passiva konsumtion av gamla tv-produktioner eller för bättre möjligheter att skapa nytt baserat på det som tv-licenserna redan har betalt för. Det måste förstås ske under ordnande former.

Regeringen har redan ställt sig positiv till att öppna arkiven på allvar inom ramen för arbetet med PSI (Public Sector Information). Det handlar om tillgången till offentlig information för återanvändning.

Under förra året ställde sig Sverige bakom OECD:s rekommendation om tillgången till och användningen av offentlig information (OECD Recommendation of the Council for Enhanced Access and More Effective Use of Public Sector Information). Rekommendationen tar upp flera aspekter av arbetet att göra mer information tillgänglig:

… the implementation of cultural digitisation projects (public broadcasters, digital libraries, museums, etc.) where market mechanisms do not foster effective digitisation.

Länkar:

OECD Recommendation of the Council for Enhanced Access and More Effective Use of Public Sector Information

Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material som finns i radio- och TV-företagens programarkiv (Ds 2008:15)

Skatteverkets spridning av personuppgifter stoppas?

01 februari 2009 kl. 19.34 | Publicerat i PSI | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand tar upp frågan om offentlighetsprincipen och användningen av ny teknik i behandlingen av personuppgifterna i det statliga registret SPAR.

Viktig debatt som bl.a. rörfrågan om kommersiell återanvänding av offentlig information som regleras av PSI-direktivet. Ett ingångsvärde kan vara att SPAR tillkom bl.a. för att det pågick flera olika, privata och offentliga, försöka att bygga upp fullständiga befolkningsrigester för några årtionden sedan.

Spridning av Skatteverkets personuppgifter måste stoppas”, debatt i Dagens Nyheter 1 februari 2009.

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.