Konkurrensverkets PSI-förslag

31 mars 2009 kl. 15.47 | Publicerat i PSI | Lämna en kommentar
Etiketter: ,

Konkurrensverket lämnar förslag om PSI. Sex förslag ska underlätta återanvändningen av offentlig information: 

Öka förutsättningarna för en väl fungerande konkurrens vid myndigheters försäljning av grunddata, s.k. nödvändig information, genom att

– öka transparensen kring myndighetens försäljningspris på grunddata,

– ange grunderna för myndighetens prissättning, vilken information som ska lämnas ut och formerna för denna,

– ge möjlighet för företag att få myndighetens beslut prövade i domstol utifrån givna regler,

– utse en myndighet som svarar för tillsyn, uppföljning och utvärdering av reglerna,

– ge tillsynsmyndigheten rätt att initiera prövning i domstol av allvarliga överträdelser av reglerna och principiellt viktiga ärenden för att skapa rättspraxis, och – inte tillåta myndigheter att förädla grunddata för att bli aktörer på en konkurrensmarknad.

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.