Men blir det säker lagring hos polisen?

18 mars 2009 kl. 11.25 | Publicerat i informationssäkerhet | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,

Ett tidigare inlägg handlar om integritetsaspekter av det bristande underlaget för regeringens kommande proposition om lagring av trafikuppgifter.

Nu verkar det som om det händer något i riksdagen där tydligen Moderaterna går med på att hålla sig till den kortaste möjliga lagringstiden sex månander i ställer för utredningens förslag om ett år.

Återstår om att se om riksdagsledamöterna är vakna nog att också kräva besked om hur uppgifterna ska överföras, lagras och säkert hanteras hos brottsbekämpande myndigheter. Det tog utredning nämligen inte upp allas. (Däremot införs krav på hur teleoperatörena ska lagra uppgifterna säkert.)

Utredningens betänkande: Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning (SOU 2007:76)

Öppna tv-arkiven för återanvändning – inte bara passiv konsumtion

27 februari 2009 kl. 11.49 | Publicerat i immaterialrätt, PSI | 1 kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,

SVT:s vd Eva Hamilton utnyttjar tillfället under Pirate Bay-rättegången. Hon bekymmrad över Justitiedepartementets och Beatrice Ask senfärdighet att lämna förslag som skulle öppna SVT:s tv-arkiv. Det är naturligtvis en lovvärd ambition.

Öppna tv-arkiven så att de som har betalt för dem genom licensavgifter kan få ta del av innehållet. Enligt Hamilton skulle det minska piratkonsumtionen av SVT:s material.

Det går också tänka sig att man går längre. Öppna tv-arkivet för återanvändning. De som vill får då möjlighet att skapa ny kultur, nytt värde och ny kunskap genom att återanvända materialet som SVT har. Här i ligger en av de stora landvinningarna med digital teknik: det är lätt att skapa nya verk av det som finns. Det är en viktig drivkraft för skapande och tillväxt i en modern ekonomi.

Tyvärr verkar justiteministerns underlag inte ta upp frågan om återanvändning utan behandlar bara återutsändning och tillgänglighet via Internet.

Nu ska man kanske inte underskatta problemen med att öppna arkiven varken för Hamiltons passiva konsumtion av gamla tv-produktioner eller för bättre möjligheter att skapa nytt baserat på det som tv-licenserna redan har betalt för. Det måste förstås ske under ordnande former.

Regeringen har redan ställt sig positiv till att öppna arkiven på allvar inom ramen för arbetet med PSI (Public Sector Information). Det handlar om tillgången till offentlig information för återanvändning.

Under förra året ställde sig Sverige bakom OECD:s rekommendation om tillgången till och användningen av offentlig information (OECD Recommendation of the Council for Enhanced Access and More Effective Use of Public Sector Information). Rekommendationen tar upp flera aspekter av arbetet att göra mer information tillgänglig:

… the implementation of cultural digitisation projects (public broadcasters, digital libraries, museums, etc.) where market mechanisms do not foster effective digitisation.

Länkar:

OECD Recommendation of the Council for Enhanced Access and More Effective Use of Public Sector Information

Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material som finns i radio- och TV-företagens programarkiv (Ds 2008:15)

Begynnande bredbandsdebatt II

26 februari 2009 kl. 10.43 | Publicerat i bredband | Lämna en kommentar
Etiketter: ,

Bredbanden dras i krispaketen, International Herald Tribune rapporterar:

In recent weeks, the United States, Britain, Canada, Germany, Spain, Portugal and Finland have all included measures to expand broadband access and to bolster connection speeds in their planned economic stimulus packages. Australia, France, Hungary, Ireland, Japan and South Korea have announced separate broadband plans, according to a compilation by the Organization for Economic Cooperation and Development. (IHT 26 feb. 2009 s. 1 och s. 11)

Frågan är naturligtvis hur mycket investering i bredband bidrar till att stimulera ekonomin som en satsning och jämfört med andra satsningar. Med ett exempel som inte är riskfritt i dessa IPRED- och Pirate Bay-dagar så tar artikeln upp att det kanske inte bara är nyutbyggnad som är intressant:

Analysts say that economies might also benefit more from speeding up broadband links in areas that are already served, rather than making connections available everywhere. To do this would require investment in a new generation of fixed and mobile networks capable of downloading an entire movie in a matter of minutes, for example.

Begynnande bredbandsdebatt?

24 februari 2009 kl. 10.29 | Publicerat i bredband, referens, Uncategorized | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,

Dagens potentiella förlovningsyra skymmer en begynnande bredbandsdebatt. Svenskt Näringsliv tar upp frågan i en artikel om investeringar i infrastruktur:

… investeringar i telekommunikation, som förbigicks i höstens infrastrukturproposition trots att de idag är nästan lika omfattande som våra väg- respektive järnvägsinvesteringar. Men dessa investeringar skulle kunna vara ännu större. … En bidragande orsak är att många investeringar bromsas av lokala monopol för de fiberkablar som förbinder stomnätet med lokala distributionspunkter och mobilmaster, samt långa dröjsmål i de rättsprocesser som dessa lokala monopol utlöser. (SvD 24 feb. 2009)

PTS lämnar förslag till regeringen:

För att Sverige ska kunna behålla sin position inom bredbandsområdet behövs dels en långsiktig målsättning för tillgången till bredband, dels en höjning av miniminivån för tillträde till Internet. (PTS pressmeddelande 23 feb. 2009)

Regeringens bredbandspolitik har hittills bestått i att flytta frågorna i Näringsdepartementet – till liten nytta. Det som är sagt är att bredbandsfrågorna ska behandlas tillsammans med frekvensfrågorna. Den som lever får se.

PTS: Bredbandskartläggning 2009 – en geografisk översikt av infrastruktur för bredband i Sverige (PTS ER-2009:8)

Noll säkerhetsincidenter i Sverige?

23 februari 2009 kl. 14.34 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

IT-statistik har alltid var ett problem. Den ansatser som finns inom EU, OECD och SCB i Sverige behöver utvecklas. Något som får illusteras av följande citat ur Enisas sammanställning av IT-säkerhetsutvecklingen i EU:

In the last 12 months 0 security breaches were reported in Sweden. (Sid. 570)

Nu är inte Sverige ensamt om att inte ha några rapporter, det har många länder i Enias sammanställning.

Ett land som har länge har arbetat seriöst med informationssäkerhets är UK. I avsnittet för UK redgörs det för 20 incidenter, några av dem har också uppmärksammats i Sverige.

Vi får kanske får förlita oss på Computer Sweden som listar ca 30 incidenter bara inom sjukvården i Sverige sedan januar 2008.

Det senaste året har den svenska sjukvården drabbats av en lång rad allvarliga it-haverier och systemfel. Det visar CS sammanställning, som inte nödvändigtvis är heltäckande.

Inga tullar, men gärna tv-avgift för datorn

10 februari 2009 kl. 9.22 | Publicerat i kuriosa | Lämna en kommentar

Med Maud Olofsson i spetsen skriver svenska och finska ministrar skriver brev till Europeiska kommissionen för att förhindra att mobiltelefoner klassas om och drabbas av tullavgifter. Ur pressmeddelandet om brevet:

Ministrarna varnar för att nya tullar skulle innebära dyrare telefoner för konsumenterna och en försämrad konkurrenskraft för en viktigt högteknologisk och innovationsdriven bransch. Samtidigt lyfter de fram risken för att beslutet kommer att leda till handelskonflikter med andra medlemmar i världshandelsorganisationen WTO.

Samtidigt klassas datorer i Sverige om till avgiftsbelagada tv-mottagare nu när SVT:s kanalutbud är på väg ut på nätet. Information från Radiotjänst. Regeringens eget resonemang om att mobiltelefonens grundfunktion inte har ändrats, och därför inte bör klassas om, gäller inte tv-avgifter. Den lagen siktar in sig på tv-mottagare:

I lagen står det bland annat att den som har en tv-mottagare ska betala tv-avgift och att tv-handlare måste rapportera till Radiotjänst vem som köpt eller hyrt tv-mottagare. (Radiotjänsts webbplats)

Regeringen blandar och ger, och tar.

Myndigheternas säkerhetskopior inte offentliga

09 februari 2009 kl. 16.20 | Publicerat i e-förvaltning, referens | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , ,

Ett ytterligare bevis på den makliga takten i utvecklingen av e-förvaltningen är att vi först 2009 begåvas med förslag om hur man ska se på säkerhetskopiors status ur ett offentlighetsperspektiv. Ur pressmeddelandet:

Kommittén föreslår att myndigheters säkerhetskopior inte ska anses utgöra allmänna handlingar. Det saknas behov av offentlighetsinsyn i säkerhetskopierad information. En motsatt ordning än den föreslagna skulle vidare innebära att tryckfrihetsförordningens regler som drar upp gränser mellan sådan information som ska omfattas av offentlighetsinsyn och sådant som inte ska vara offentligt skulle sättas ur spel, vilket skulle kunna leda till att handlingar som aldrig avsetts bli allmänna, till exempel privata brev, skulle komma att omfattas av allmänhetens insynsrätt.

Förslagen från den parlamentariskt sammansatta E-offentlighetskommittén återfinns i Säkerhetskopiors rättsliga status (SOU 2009:5).

Detta är efterspelet från turena kring regeringens hantering av flodvågskatastrofen i Thailand. Det illustrerar dock mer att man inte har haft ett genomtänkt arbete kring informationssäkerhetsfrågor, då detta rimligen borde ha kommit upp tidigare.

Underrättelseverksamhet och brottsutredningar

09 februari 2009 kl. 14.14 | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , ,

Även om Polismetodutredningens förslag inte rör FRA eller FRA-lagen lyckas utredaren föra ett resonemang om skillnaden mellan underrättelseverksamhet och brottsutredningar. Det har ofta saknats i FRA-debatten. Det börjar 21 min. och 50 s. in i presskonferensen.

Webbutsändningen med utredaren.

Skatteverkets spridning av personuppgifter stoppas?

01 februari 2009 kl. 19.34 | Publicerat i PSI | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand tar upp frågan om offentlighetsprincipen och användningen av ny teknik i behandlingen av personuppgifterna i det statliga registret SPAR.

Viktig debatt som bl.a. rörfrågan om kommersiell återanvänding av offentlig information som regleras av PSI-direktivet. Ett ingångsvärde kan vara att SPAR tillkom bl.a. för att det pågick flera olika, privata och offentliga, försöka att bygga upp fullständiga befolkningsrigester för några årtionden sedan.

Spridning av Skatteverkets personuppgifter måste stoppas”, debatt i Dagens Nyheter 1 februari 2009.

Hackare i radio: informationssäkerhetshistoria

30 januari 2009 kl. 13.04 | Publicerat i kuriosa | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

En liten bit av Sveriges informationssäkerhetshistoria skildras med hackare i centrum. Välgjort från P3 Dokumentär. Så här lyder ingressen:

Under 90-talets senare hälft sitter ett gäng unga teknikintresserade killar i en lägenhet utanför Stockholm. Lite trevande börjar man försöka att ta sig in i olika datasystem hos olika myndigheter och högskolor i Sverige. Men när man utan problem lyckas ta sig in i det ena systemet efter det andra växer suget efter den ultimata utmaningen.

Ett par månader senare har man lyckats ta sig in hos den amerikanska rymdstyrelsen NASA och det amerikanska flygvapnet. På berörda myndigheter i USA slår det ner som en bomb och inom kort är jakten i full gång hos FBI och hos Rikskriminalens IT-brottsrotel i Stockholm.

Programmets webbsida.

« Föregående sidaNästa sida »

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.